fbpx

stres

stressed woman working on a laptop

Stres, eustres i dystres – czym się różnią?

W dzisiejszych czasach stres jest nieodłącznym elementem każdego człowieka. Szybkie tempo życia, ciągła presja, brak czasu to tylko niektóre przyczyny jego występowania. Codziennie jednostki stają przed wyzwaniami stawianymi przez społeczeństwo bądź wynikającymi z własnych potrzeb. Od lat temat stresu jest Czytaj więcej

By
wiele rąk razem

Teoria zasobów Hobfolla – Teoria zachowania zasobów Hobfolla

Aby lepiej zrozumieć mechanizm działania człowieka w trudnej sytuacji od lat tworzone są psychologiczne teorie stresu. Jedną z najbardziej popularnych jest teoria Lazarusa, która powstała w latach 60 ubiegłego wieku. W jej ujęciu stres stanowił efekt nietypowej transakcji. Dotyczyła ona Czytaj więcej

By