fbpx

Darmowy psycholog Warszawa

Psycholog zapraszam pacjentkę do gabinetu

Spis treści

Praca psychologa. 1

Specjalizacje w psychologii 1

Superwizja. 1

Celem superwizji 2

Koszty terapii 2

Napisz do nas. 2

Praca psychologa jest odpowiedzialna i wymagająca. Wiele lat nauki, zdobywania doświadczenia oraz ciągłe uzupełnianie wiedzy zobowiązuje do poświęcenia. Dochodzi do niego zarówno na polu osobistym jak i finansowym. Często praca z pacjentami może wpływać na samopoczucie specjalisty. Dzieje się również tak, że sam psycholog kieruje się na terapię. Czasochłonna nauka na pięcioletnich, jednolitych studiach magisterskich na kierunku psychologia to tylko początek drogi zawodowej. Potrzeba ciągłego rozwoju obliguje specjalistę do odbywania kursów, których koszt wynosi od 10 do 25 000 zł rocznie, a ich czas trwania wynosi 4 lata.

Specjalizacje w psychologii

Ukierunkowanie na wybrany obszar psychologii, np. psychotraumatologia, również wymaga szczególnego zaangażowania na wielu płaszczyznach. Często wiąże się z podjęciem kosztownych studiów podyplomowych i dodatkowych szkoleń, dotyczących specjalistycznych metod leczenia, wykorzystywanych w danej specjalizacji. W tym przypadku są to m.in. terapia poznawczo-behawioralna czy terapia EMDR.

Niezbędne do rozwoju jest również korzystanie z najnowszych publikacji. Często konieczne jest zakupienie pomocy naukowych w postaci książek bądź prenumeraty specjalistycznych czasopism. Wiąże się to również z obowiązkiem tworzenia własnych publikacji w celu zdobycia odpowiednich certyfikatów, potwierdzających umiejetnosci i kompetencje specjalisty w danym zakresie.

Superwizja

W ramach zdobywania doświadczenia i podnoszenia kwalifikacji wielu psychologów uczęszcza również na superwizje, które mogą odbywać się zarówno jako sesję indywidualne jak i grupowe. To spotkanie terapeuty z innym specjalistą, który posiada odpowiedni certyfikat. Polega ono na przedstawieniu superwizorowi konkretnego przypadku w formie prezentacji, czyli tzw. case studies, która zawiera jego opis oraz zastosowane metody leczenia. Odbywa się to z wyłączeniem wszelkich danych pacjenta, które w jakikolwiek sposób mogłyby umożliwić identyfikację danej osoby. Dzięki temu nie dochodzi do złamania zasad tajemnicy zawodowej, a pacjent pozostaje anonimowy.

Celem superwizji jest rozwój zawodowy superwizanta. Ma ona bowiem stworzyć przestrzeń do refleksji i analizy, która ma obejmować nie tylko własne reakcje, ale też pracę z pacjentem. Odpowiednia liczba odbytych superwizji często jest wymogiem do uzyskania wspomnianych certyfikatów.

Rolą superwizora nie jest jednak udzielanie rad czy bezpośrednie rozwiązywanie problemów. Jest on swojego rodzaju nauczycielem, który ma jedynie pomóc superwiziantowi spojrzeć szerzej na problem. To z kolei ma mu ułatwić jeszcze lepsze przeanalizowanie danego przypadku i w konsekwencji wpłynąć pozytywnie na jakość pracy.

Koszty terapii

Wszystkie z wymienionych czynników wpływają na kształtowanie się kosztów psychoterapii dla pacjenta. Bardziej doświadczony i lepiej wykształcony terapeuta będzie zobligowany do podnoszenia cen, w celu zdobycia źródła finansowania dodatkowych szkoleń i kursów. Zdobywanie specjalistycznej wiedzy może przyspieszyć proces diagnozowania pacjenta oraz pozwoli terapeucie na trafniejsze dobieranie stosowanych metod. Natomiast współpraca z superwizorem jest konieczna do poszerzania horyzontów, wzbudzania refleksji, a tym samym pomaga spojrzeć na problemy pacjenta z innych perspektyw i lepiej poprowadzić terapię. Dlatego warto wybierać specjalistów, dla których rozwój jest ważny, a spotkania z superwizorem są stałą częścią pracy.

Napisz do nas

Jednak nadal często wysokie koszty są czynnikiem uniemożliwiającym podjęcie terapii. Jeśli zatem masz trudną sytuację finansową, a czujesz, że potrzebujesz pomocy skontaktuj się z nami. Napisz do nas maila i opowiedz swoją historię. Opisz sytuacje, w której się znajdujesz i uczucia, które Ci towarzyszą, a my zrobimy wszystko, żeby Ci pomoc. W ramach zbierania opisów anonimowych pacjentów (case studies) do omówienia z superwizorem przeprowadzimy terapię pobierając jedynie drobną opłatę, stanowiącą ułamek kosztów terapii. Wszystko po to, żeby zagwarantować naszym pacjentom, w tym Tobie, jeszcze skuteczniejszą pomoc.

Najnowsze posty